Соціально-психологічні та соціальні потреби

Соціальні потреби спрямовані на забезпечення взаємодії людини з іншими людьми. До них відносяться в першу чергу потреба в приналежності до биосоциальному спорідненої групі людей, починаючи від сім'ї. Наслідком цього є:

? потреба в спілкуванні з іншими членами групи і визначення свого місця в ієрархії взаємин усередині групи і свого соціального статусу, потреба у створенні сім'ї;

? оволодіння основами поведінки та культури, властивими даному суспільству людей; усвідомлення етнічної приналежності; набуття навичок, що визначають характер діяльності і становище людини в системі суспільного розподілу праці;

? потреба у свободі вибору життєвих можливостей - засобів отримання благ; естетичні та інтелектуальні потреби;

? потреба в похвалі і заохоченні, суспільному визнанні, соціальному престижі; потреба особистості пишатися спільнотою, до якої вона належить.

На цій основі виникають вже чисто соціальні потреби:

?налічіе традицій культури, моральних норм і правил спілкування між людьми; відображення їх у громадських (державних і конституційних) нормах, законах та інститутах, що відповідають соціально-психологічним потребам людини і гарантують дотримання його громадянських прав і свобод;

? наявність певного громадського порядку, соціальної структури, ієрархії та організації; соціальна захищеність;

? передбачення майбутнього, впевненість у завтрашньому дні, можливість програмування поведінки та діяльності.