Урбанізація і здоров'я населення

При оцінці міських антропоекосистем важливе значення має стан громадського здоров'я. Вона характеризується як санітарно- демографічними параметрами (тривалість життя, коефіцієнти смертності, захворюваність, інвалідність та ін.). В даний час існує дуже велика різниця в показниках смертності між чоловіками і жінками в містах і сільській місцевості. Смертність городян від різних причин нижче, ніж у сільських жителів. У містах у чоловіків і жінок перше місце займають призвели до смерті хвороби системи кровообігу (50.8% - у чоловіків, 61.9% - у жінок), друге у чоловіків - отруєння, травми, нещасні випадки (16.7%), у жінок онкологічні патології (14.8 %), третє у чоловіків - онкологічні захворювання (17.6%), у жінок - отруєння, травми, нещасні випадки (6%). Звертає на себе увагу той факт, що при меншому рівні смертності в містах, смертність від онкологічних захворювань там вище. У Російських містах, що розрізняються за природними умовами та видами промислового виробництва, зберігаються головні закономірності смертності. Смертність в основному залежить від соціально-економічних умов, а також певною мірою від забрудненості навколишнього середовища.