Природно-вогнищеві хвороби

Спочатку Homo sapiens був практично не захищений від дії лімітуючих екологічних факторів. Первісна людина була схильний тим ті факторам регуляції і саморегуляції екосистеми, що і весь тваринний світ, тривалість його життя була невеликою, і вельми низькою була щільність популяції. Серед причин смертності на першому місці стояли патогенні (викликають хвороби) впливу природного характеру. Особливе значення серед них мали інфекційні хвороби, що відрізняються природною осередкових.

Суть природу осередків в тому, що збудники хвороб, специфічні переносники і тварини акумулятори, зберігачі збудника, існують в даних природних умовах (вогнищах) незалежно від того, мешкає тут людина чи ні. Людина може заразитися від диких тварин («резервуара» збудників), проживаючи в цій місцевості постійно або випадково опинившись тут. До таких тварин відносяться гризуни, птахи, комахи та ін.

Всі ці тварини входять до складу біоценозу екосистеми, пов'язаного з певним біотопом. Таким чином, природні вогнищеві хвороби тісно пов'язані з певною територією з тим чи іншим типом ландшафту, а значить, з його кліматичними особливостями, наприклад, відрізняються сезонність прояву. Є.П. Павловський (1938 г.), що вперше запропонував поняття природного вогнища, відносив до природно-вогнищевих хвороб чуму, туляремію, кліщовий енцефаліт, деякі гельмінтози та ін. Дослідження показали, що в одному осередку можуть міститися збудники кількох хвороб.

Природно-вогнищеві хвороби були основною причиною загибелі людей аж до початку ХХ ст. Найбільш страшною з таких хвороб була чума, смертність від якої в багато разів перевершувала загибель людей в нескінченних війнах середньовіччя і пізнішого часу.

Чума - гостре інфекційне захворювання людини і тварин, відноситься до карантинних хвороб. Ендемії чуми охоплювали багато країн світу. У VI ст. до н. е. в Східної Римської імперії за 50 років загинуло більше 100 млн. чоловік. Не менш спустошливої ??була епідемія в ХIV ст. З ХIV ст. чума неодноразово відзначалася в Росії, в тому числі, і в Москві. У XIX ст. вона косила людей в Забайкаллі, Закавказзі, в Прикаспії і навіть на початку ХХ ст. спостерігалася в торгових містах Чорного моря. У ХХ ст. великі епідемії реєструвалися в Індії.

 

 

Лікар XVIII в. в характерному вбранні. З середніх віків таке вбрання використовували для захисту від чуми. У «дзьоб» зазвичай поміщали благовонну субстанцію, щоб відбити сморід

 

Захворювання, пов'язані з навколишнім людини середовищем, існують і в даний час, хоча з ними ведеться постійна боротьба. Їх існування пояснюється, зокрема, причинами суто екологічної природи, наприклад, резистентністю (виробленням опору до різних факторів впливу) носіїв збудників і самих збудників хвороб. Характерним прикладом цих процесів є боротьба з малярією.

Малярія - захворювання, що викликається зараженням паразитами роду Plasmodium, передане укусом зараженого комара. Це захворювання є екологічної та соціально-економічною проблемою.

У 1955 р, за даними ЮНЕП, число хворих становила від 200-255 млн. Чоловік з 2.65 млрд., Що мешкали на той час у малярійних районах, і вмирало щорічно приблизно 2 млн. Чоловік. Проти комарів в 1943 році почали застосовувати ДДТ, особливо інтенсивно - з 1956 року. Але вже до 70-х років число популяцій комарів, стійких до ДДТ зросла настільки, що число хворих, наприклад, тільки в Індії налічувалося до 6 млн. В 1976 році, хоча в 1966 році було всього 40 тис. Хворих. До 1943 року 43 виду комарів стали резистентні до різних інсектицидів. Іншим фактором, що перешкоджає ліквідації малярії - стала проявилася у її паразита стійкість до ліків від малярії.

Останнім часом все більше уваги приділяється комплексним, екологічно виправданим методам боротьби з малярією - методам «управління життєвим середовищем». До них відносяться осушення заболочених територій, зменшення солоності води та ін. Наступні групи методів - біологічні - використання інших організмів для зниження небезпеки витікаючої від комара: в 40 країнах для цього використовуються не менше 265 видів лічіноядних риб, також мікроби, що викликають хворобу і загибель комарів .