Цілі і завдання екології людини

Екологія людини виникла і сформувалася як відповідь на запити суспільства, стурбованого станом середовища свого проживання і якістю свого здоров'я. При цьому виникла необхідність дослідити як зовнішнє середовище, так і специфіку процесів, що протікають в організмі людини, залежно від дії факторів зовнішнього середовища.

Мета екології людини - забезпечити суспільство відповідної інформацією, що сприяє оптимізації життєвого середовища людини і процесів, що протікають в самій людині як біологічному і одночасно соціальному істоту, людському суспільстві і місце існування людини і суспільства.

Практична задача екології людини - створення на всій території країни здорову, екологічно чистої, безпечної і соціально комфортного середовища проживання людини.